Kalendarz pomaga oszacować optymalny termin badania USG w 22 tygodniu ciąży. W celu wyznaczenia go zaznacz na kalendarzu pierwszy dzień swojej ostatniej miesiączki. Po wybraniu daty pod kalendarzem pojawi się również informacja o bieżącym tygodniu ciąży.