Kalendarz pomaga oszacować optymalny termin badania USG w 32 tygodniu ciąży. W celu wyznaczenia go zaznacz na kalendarzu oczekiwany termin porodu. Po wybraniu daty pod kalendarzem pojawi się również informacja o bieżącym tygodniu ciąży.